Op de Rotondaschool biedt Kinderopvang KaKa voor- en naschoolse opvang aan. Op alle   dagen van de week is er opvang mogelijk, ook in de schoolvakanties. De leidsters van KaKa volgen de pedagogische lijn van de Rotondaschool. Bij ons op school is Kristy hiervoor het aanspreekpunt.

Heb je vragen of interesse?
Neem gerust contact op met: 052-700240.
Via e-mail: rotonda@kinderopvangkaka.nl
Op
www.kinderopvangkaka.nl kun je meer informatie vinden.